نحوه انتقال دامین

نحوه انتقال دامنه از یک registrar به یک registrar دیگر:
قبل از اقدام شما می بایست موارد زیر را رعایت نمایید : مطابق با قوانین ICANN می بایست حداقل ۶۰ روز از ثبت و یا انتقال دامین به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد. مطابق با قوانین ICANN می بایست حداقل یک روز تا تاریخ انقضا دامین فرصت باقی مانده باشد. با شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود تماس حاصل نمایید تا دامین شما را unlock کند و همچنین کد authorization را دریافت نمایید. کنترل نمایید که به ایمیل administrator دامین خود دسترسی داشته باشید و ایمیل فعال باشد. سپس با تماس با بخش فروش دلتاوب و یا از طریق کنترل پنل نسبت به درخواست برای انتقال دامین به دلتاوب اقدام نمایید.

ادامه مراحل به شرح زیر است:
دلتاوب در خواست انتقال دامنه را برای registrar شما می فرستد. Registrar شما نامه ای را به ایمیل administrator دامین شما برای تایید این انتقال ارسال می کند که شما می بایست مطابق با دستور العمل ذکر شده در آن ایمیل اقدام نمایید. کل مراحل فوق ۵ تا ۱۰ روز به طول می انجامد. پس از انتقال کامل دامین ، شما از طریق کنترل پنل دلتاوب  می توانید دامین را مدیریت نمایید.

نحوه انتقال دامنه از Onlinenic.com:
برای انتقال دامنه ای که قبلا توسط هر شرکتی در onlinenic.com به ثبت رسیده است . با شرکت ثبت کننده دامین خود تماس حاصل نمایید و از آنها بخواهید تا دامین شما را به Reseller ID دلتاوب به کد ۵۰۸۸۱۸ انتقال دهند. پس از انتقال دامین توسط شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود، تنها ۵ روز فرصت دارید تا بخش فروش دلتاوب را برای تکمیل عملیات انتقال مطلع نمایید. دامین پس از تایید دلتاوب  به کنترل پنل شما افزوده خواهد شد.

تغییر Name server:
علاوه بر انتقال کامل دامین به دلتاوب  ، جهت استفاده از سرویس های دلتاوب  شما می توانید تنها name server های دامین خود را به دلتاوب  تغییر دهید . در این صورت کنترل دامین شما بدست شرکت ثبت کننده دامین شماست و شما میبایست برای تمدید از طریق شرکت ثبت کننده دامین اقدام نمایید. برای این منظور name server های دامین خود را به صورت زیر تنظیم نمایید:
Primary Name server : yalda1.deltaweb.ir
Secondary Name server : yalda2.deltaweb.ir
ذکر مجدد این نکته لازم است که در این حالت امکان مدیریت از طریق کنترل پنل  دلتاوب  و بهرمندی از مزایای ثبت دامین دلتاوب  برای دامین شما امکان پذیر نیست.